Σε συμφωνία  με διάρκεια ισχύος από τις 20 Αυγούστου 2012 έως τις 19 Αυγούστου 2013 κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις των αντισυμβαλλομένων για την Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού των πάσης φύσεως εργαστηρίων ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. 

 

«Για να διατηρήσουμε άθικτους τους λοιπούς οικονομικούς και θεσμικούς όρους της σύμβασης ζαχαρωδών, το τίμημα ήταν μείωση των βασικών μισθών (από 01 Σεπτεμβρίου 2012) κατά 15%. Επιπλέον οι εργοδότες απαίτησαν στην διάρκεια ισχύος της Σύμβασης να αναστέλλεται η προβλεπόμενη αύξηση από ενδεχόμενη μεταβολή τριετών (απαίτησαν ουσιαστικά την εφαρμογή μιας ακόμη πρόνοιας της περιβόητης ΠΥΣ αρ. 6, για μη χορήγηση αυξήσεων ως το 2015 λόγω υπηρεσιακών ωριμάνσεων)», σημειώνεται στην ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων. 

 

«Μοναδικός γνώμονας της υπογραφής ήταν η διατήρηση της Σύμβασης των ζαχαροπλαστών με άθικτες τις σημαντικές οικονομικές και θεσμικές τους κατακτήσεις (επιδόματα, 9 τριετίες, 13ος - 14ος μισθός κ.α.) και για να μην ισοπεδωθούν τελείως οι αποδοχές, ιδιαίτερα εξειδικευμένων αλλά αδύναμων να αντιπαρατεθούν στους εργοδότες τους, εργατοτεχνιτών», τονίζεται στην ανακοίνωση.