Στα 109 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα συγκρίσιμα κέρδη α΄ εξαμήνου της Coca Cola 3Ε, έναντι των 110,1 εκατ. ευρώ που ανέμεναν οι αναλυτές. Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη εμφανίζουν πτώση 25% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

 

Τα συγκρίσιμα EBIT υποχώρησαν κατά 23% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα και διαμορφώθηκαν στα 192 εκατ. ευρώ.

 

Όσον αφορά στα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις, αυτά αυξήθηκαν κατά 1% το πρώτο εξάμηνο και διαμορφώθηκαν στα 3,43 δισ. ευρώ, ενώ ο όγκος πωλήσεων υποχώρησε κατά 2% στα 1,011 δισ. ευρώ. Στις αναδυόμενες αγορές ο όγκος πωλήσεων παρέμεινε αμετάβλητος, ενώ στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες αγορές υποχώρησε κατά 5% και 4% αντίστοιχα.

 

Ο κ. Δημήτρης Λόης, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola Hellenic, δήλωσε: 

 

«Συνεχίσαμε να ενισχύουμε την παρουσία μας στην αγορά, εν μέσω ενός ολοένα και πιο απρόβλεπτου δυσμενούς εξωτερικού περιβάλλοντος. Σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις ανά κιβώτιο κατέγραψαν αύξηση κατά 3% χωρίς να συνυπολογίζουμε την επίδραση του υπερπληθωρισμού στη Λευκορωσία.

 

Η οικονομική αβεβαιότητα συνεχίζει να κυριαρχεί σε όλες τις αγορές της Ε.Ε. όπου δραστηριοποιούμαστε. Στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, αναμένουμε υποχώρηση των πιέσεων που ασκεί το κόστος πρώτων υλών, αν και αναμένουμε ολόκληρο σχεδόν το όφελος να αντισταθμιστεί από τις αυξανόμενες πιέσεις των δυσμενών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Παραμένουμε προσηλωμένοι στο στόχο μας για ενίσχυση της θέσης μας στην αγορά και παράλληλα αύξηση των εσόδων με ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με τον όγκο πωλήσεων, μείωση του λειτουργικού κόστους και αύξηση της αποδοτικότητας, κινήσεις που θα οδηγήσουν στη δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών για το 2012 και εφεξής. 

 

Συνεχίζουμε να επενδύουμε και είμαστε πεπεισμένοι ότι εφαρμόζουμε τη σωστή στρατηγική και έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία που θα μας επιτρέψουν να αντεπεξέλθουμε στο σημερινό δύσκολο περιβάλλον και να δημιουργήσουμε μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους μας. Οι ενέργειες συνεχούς μείωσης του λειτουργικού κόστους, αύξησης της παραγωγικότητας και βελτίωσης στη διεξαγωγή της συνολικής εμπορικής στρατηγικής μας μάς επιτρέπουν να τοποθετηθούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν όταν οι συνθήκες στην αγορά εν τέλει βελτιωθούν». 

 

Οι προοπτικές

 

Στο δεύτερο εξάμηνο του έτους η Coca Cola Hellenic αναμένει τη συνέχιση των ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών στις περισσότερες από τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται, γεγονός που αντανακλά τη συνεχιζόμενη οικονομική αβεβαιότητα και αστάθεια που επικρατεί στην Ευρώπη. Αναμένει περαιτέρω συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος και διατήρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης σε χαμηλά επίπεδα, δεδομένου ότι οι καταναλωτές είναι αντιμέτωποι με ένα ολοένα και πιο απρόβλεπτο οικονομικό περιβάλλον. Απόρροια όλων αυτών αναμένεται ότι θα είναι η πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης το 2012 σε κάποιες από τις βασικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ιρλανδίας, της Ουγγαρίας και της Δημοκρατίας της Τσεχίας.

 

Όσον αφορά το κόστος πρώτων υλών, η εταιρεία ότι η εικόνα βαίνει βελτιούμενη κυρίως λόγω των χαμηλότερων τιμών του PET. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένει το κόστος πρώτων υλών ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση να αυξηθεί σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό, σε ετήσια βάση, λόγω των τιμών της ζάχαρης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναμένει τα κέρδη από τη βελτίωση αυτή να αντισταθμιστούν πλήρως από τις δυσμενείς συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι οποίες οφείλονται κυρίως στην υποτίμηση του ευρώ σε σχέση με το δολάριο και στον αντίκτυπο που έχει η κρίση της Ευρωζώνης στα νομίσματα κάποιων από τις αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες αγορές της. Αναμένει η εφαρμογή της στρατηγικής αύξησης των εσόδων να αντισταθμίσει πλήρως την αύξηση στο συνολικό κόστος των πρώτων υλών σε απόλυτες τιμές. 

 

Η βασική προτεραιότητα της Coca Cola Hellenic είναι η αύξηση των μεριδίων τόσο σε όγκο όσο και σε αξία στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών, στην κατηγορία του έτοιμου προς κατανάλωση τσαγιού και στην κατηγορία των ποτών ενέργειας με τα έσοδα να αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι ο όγκος πωλήσεων. Στην κατηγορία των χυμών, συνεχίζει την επιλεκτική προσέγγιση ανά χώρα, εστιάζοντας στο δίκτυο άμεσης κατανάλωσης και στις πλέον κερδοφόρες συσκευασίες μελλοντικής κατανάλωσης. Στην κατηγορία των εμφιαλωμένων νερών, στόχος είναι η αύξηση της αξίας με ταχύτερο ρυθμό από τον όγκο πωλήσεων, εστιάζοντας στις συσκευασίες άμεσης κατανάλωσης και στο πιο premium τμήμα της αγοράς, καθώς και στις πλέον κερδοφόρες συσκευασίες μελλοντικής κατανάλωσης. 

 

Λόγω της συνεχιζόμενης αστάθειας του εξωτερικού περιβάλλοντος και του στόχου της εταιρείας για αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας και παραγωγικότητας, επιταχύνει την υλοποίηση πρωτοβουλιών αναδιάρθρωσης έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι δεν θα χάσει την ευκαιρία ανάπτυξης όταν θα ανακάμψουν οι αγορές. Έτσι, αναμένει έξοδα αναδιάρθρωσης ύψους περίπου €100 εκατ. για το 2012, σε αντίθεση με προηγούμενες εκτιμήσεις για €50 εκατ. Συνεπώς, υπολογίζει ότι τα συνολικά οφέλη από τις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται το 2012 και αυτές που υλοποιήθηκαν το 2011 να φτάσουν τα €50 εκατ., σε σχέση με €40 εκατ. προηγούμενα. Τα αναμενόμενα οφέλη σε ετησιοποιημένη βάση από το 2013 και εξής αναμένεται να αυξηθούν από €35 εκατ. σε €70 εκατ.