Πλειοψηφική συμμετοχή (93%) στην εταιρεία Φωτοκυψέλη ΕΠΕ απέκτησε, εισφέροντας μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου το ποσό των 60.000 ευρώ, η Ελαστρον ΑΕΒΕ. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εν λόγω συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού της σχεδιασμού. 

 

Σε ό,τι αφορά την εταιρεία Φωτοκυψέλη ΕΠΕ σημειώνεται πως αναπτύσσει δραστηριότητα στην παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β σταθμό.