Οι μεταρρυθμίσεις, τις οποίες υιοθέτησαν η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, επέτρεψαν τη βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης, αλλά η οριστική επίλυση των προβλημάτων τους θα διαρκέσει χρόνια, εκτιμά ο οίκος αξιολόγησης Moody's Investors Service. 

 

«Η υλοποίηση συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων στις περιφερειακές χώρες της Ευρωζώνης (Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία) επέτρεψε τη βελτίωση (της κατάστασης), αλλά δεν έχει ακόμη επιλύσει τις εξωτερικές ανισορροπίες, οι οποίες αναπτύχθηκαν σε αυτές τις χώρες πριν από την κρίση», τονίζει ο οίκος σε ανακοίνωσή του.

 

«Η διόρθωση (που προκλήθηκε από αυτές τις μεταρρυθμίσεις) είναι στην καλύτερη περίπτωση ημιτελής, ανάλογα με τις χώρες και θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετά χρόνια», υπογραμμίζει η Moody's.