Η ανακοίνωση της Ελλάδας ότι πληρώνει το ομόλογα ύψους 3,2 δισ. ευρώ, που έληξε πριν λίγες ημέρες και είχε στην κατοχή της η ΕΚΤ, πρόσθεσε νέα κέρδη σε αυτά που ήδη έχει αποκομίσει η Γερμανία από την κρίση της Ευρωζώνης, όπως αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης. 

 

Όταν η ΕΚΤ επιστρέψει τα κέρδη της στις ευρωπαϊκές χώρες, η Γερμανία θα λάβει το μεγαλύτερο μερίδιο, καθώς κατέχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε αυτήν, σημειώνουν τα μέσα. 

 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της FT Deutschland, η Γερμανία θα συνεχίσει να λαμβάνει μεγαλύτερη «μερίδα» από τα κέρδη της ΕΚΤ, καθώς έως το 2026 η Ελλάδα θα καταβάλει στην ΕΚΤ 12,7 δισ. ευρώ από ομόλογα που λήγουν. 

 

Εν τω μεταξύ, εξαιτίας των εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων που πληρώνει για τη χρηματοδότησή της, η Γερμανία έχει αποκομίσει ήδη σημαντικά κέρδη, καθώς η παρατεταμένη κρίση χρέους στην Ευρωζώνη οδηγεί τους επενδυτές στην αναζήτηση ασφαλών επενδύσεων. 

 

Ειδικότερα, με βάση τους υπολογισμούς του Jens Boysen-Hogrefe, οικονομολόγου στο Ινστιτούτο του Κιέλου που δημοσίευσε η Handelsblatt, η Γερμανία έχει εξοικονομήσει συνολικά 68 δις. ευρώ κατά τα τελευταία 3,5 χρόνια σε κόστος δανεισμού, όπως προκύπτει από την σύγκριση του μέσου κόστους δανεισμού με αυτό της περιόδου 1999-2008.