Αύξηση 0,6% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών του μηνός Ιουλίου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2011, έναντι αύξησης 2,5% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2011 προς το 2010, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). 

 

Ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Ιούλιο 2012, σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουνίου 2012, παρουσίασε αύξηση 0,1%, έναντι αύξησης 0,2%, που σημειώθηκε, κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2011.

 

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2011 – Ιουλίου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2010 – Ιουλίου 2011, παρουσίασε αύξηση 1,1%, έναντι αύξησης 3,2%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.