Το ποσό των 4,5 δισ. ευρώ άντλησε συνολικά η Μαδρίτη από τη σημερινή δημοπρασία 12μηνων και 18μηνων εντόκων γραμματίων, με το κόστος δανεισμού να σημειώνει σημαντική μείωση. 

 

Ειδικότερα, η μέση απόδοση για τους 12μηνους τίτλους διαμορφώθηκε στο 3,070% έναντι 3,918% στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία. Από τα ετήσια έντοκα αντλήθηκαν 3,53 δισ. ευρώ έναντι 2,60 δισ. ευρώ κατά την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.  

 

Ως προς τους 18μηνους τίτλους, η μέση απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,335% από 4,242%. Επίσης, από τα 18μηνα έντοκα γραμμάτια αντλήθηκαν 0,98 δισ. ευρώ από 0,96 δισ. ευρώ κατά την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.