Την Πέμπτη 30 Αυγούστου, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα ανακοινωθούν Τα οικονομικά αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου της ΔΕΗ.