Έξι πακέτα συνολικού όγκου 9.017.987 τεμαχίων (αφορούν το 14,8% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας) πραγματοποιήθηκαν στην Eurobank Properties μέσω του Χ.Α.

 

Οι συναλλαγές υλοποιήθηκαν στην τιμή των 4,75 ευρώ και η συνολική τους αξία διαμορφώθηκε σε 42.835.438 ευρώ.