Τα μέλη Επιτροπών όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Cyprus Popular Bank σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα 22/8, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

 

Ειδικότερα, το Δ.Σ. όρισε τα μέλη των παρακάτω Επιτροπών ως ακολούθως:

 

Επιτροπή Ελέγχου:  Κρις Παύλου – Πρόεδρος, Σπύρος Επισκόπου, Ανδρέας Ζαχαριάδης, Πανίκκος Πουτζιουρής, Μάριος Χατζηγιαννάκης – Μέλη

 
Επιτροπή Αμοιβών:  Σπύρος Επισκόπου – Πρόεδρος, Κρις Παύλου, Πανίκκος Πουτζιουρής, Ανδρέας Τρόκκος, Hesham Al Qassim – Μέλη

 

Επιτροπή Διορισμών:  Ανδρέας Φιλίππου – Πρόεδρος, Ανδρέας Ζαχαριάδης, Ανδρέας Τρόκκος,  Fadel Al Ali – Μέλη

 

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων:  Κρις Παύλου – Πρόεδρος, Χρίστος Στυλιανίδης, Ανδρέας Τρόκκος, Νίκος Χατζηνικολάου – Μέλη