Στα μέσα Σεπτεμβρίου εκτιμά η Goldman Sachs ότι θα καταθέσει επίσημα η Ισπανία το αίτημά της στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (EFSF) για βοήθεια. 

 

Η έκθεση της τράπεζας στηρίζεται σε δύο παράγοντες. Πρώτον, εκείνη την περίοδο πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin και δεύτερον, είναι λίγο πριν την αποπληρωμή των μακροπρόθεσμων ομολόγων αξίας 20 δισ., ενώ παράλληλα θα πρέπει να καταβληθούν 4 δισ. σε τόκους.