Το 156ο μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) κατέστη η Ρωσία, μετά την ολοκλήρωση των 20ετών διαπραγματεύσεων για την ένταξή της. 

 

Πρόκειται για το μεγαλύτερο βήμα στην απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου μετά την είσοδο της Κίνας στην διεθνή οργανισμό, 10 χρόνια πριν. 

 

«Η Ρωσική Ομοσπονδία δεσμεύτηκε να εφαρμόσει πλήρως όλους τους όρους του WTO», ανέφερε στην ιστοσελίδα του ο οργανισμός.


Από την πλευρά της η Κομισιόν χαιρέτισε την προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ, επισημαίνοντας ότι η χώρα είναι ο τρίτος εμπορικός εταίρος της ΕΕ.


«Η σημερινή προσχώρηση στον ΠΟΕ είναι σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ένταξη της Ρωσίας στην παγκόσμια οικονομία», δήλωσε ο αρμόδιος για το εμπόριο Επίτροπος Κάρελ ντε Γουχτ.


Σύμφωνα με την Κομισιόν, ως συνέπεια της προσχώρησης, η Ρωσία θα μειώσει μεταξύ άλλων τους εισαγωγικούς δασμούς της, θα περιορίσει τους εξαγωγικούς δασμούς της, θα χορηγήσει μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά για τους παρόχους υπηρεσιών της ΕΕ και θα διευκολύνει τους κανόνες και τις διαδικασίες σε πολλούς τομείς που επηρεάζουν τις διμερείς οικονομικές σχέσεις. Ιδιαίτερη σημασία θα έχουν οι κανονισμοί για τις τελωνειακές διαδικασίες, τη χρήση μέτρων για την υγεία και την υγιεινή, τα τεχνικά πρότυπα και την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Η Ρωσία θα υπόκειται στους κανόνες του ΠΟΕ σε όλους αυτούς τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών παρακολούθησης και επιβολής τους. Η ΕΕ μαζί με τους διεθνείς εταίρους της συνεργάζεται με τη Ρωσία ώστε να διασφαλιστεί ότι θα τηρούνται αυτές οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Ορισμένοι πρόσφατα εφαρμοζόμενοι ή προτεινόμενοι νόμοι φαίνεται πως έρχονται σε αντίφαση με τις δεσμεύσεις της Ρωσίας και θα εμπόδιζαν άλλα μέλη του ΠΟΕ να υλοποιήσουν πλήρως τα οφέλη που αναμένονται από την προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ.


Η ΕΕ ενδιαφέρεται ειδικότερα σχετικά με την προτεινόμενη νέα νομοθεσία που προβλέπει ένα τέλος ανακύκλωσης αυτοκινήτων το οποίο θα μπορούσε να αποβεί σε διακριτική μεταχείριση εις βάρος των εισαγομένων οχημάτων και ελπίζει να μην υιοθετηθεί.


Τέλος, σημειώνεται ότι οι εξαγωγές της EΕ στη Ρωσία το 2011 ανήλθαν σε 108,4 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ την ίδια χρονιά οι εισαγωγές της ΕΕ από τη Ρωσία ανήλθαν σε 199,5 δισεκατομμύρια ευρώ.