Στο 3,03% του ΑΕΠ ανήλθε το έλλειμμα της Κύπρου στο α' εξάμηνο του 2012, ενώ η τρόικα εκτιμά ότι μέχρι το τέλος του έτους το έλλειμμα θα φτάσει στο 5,5%.

 

Τα έσοδα παρουσιάζουν μικρή βελτίωση, ενώ η μείωση των δαπανών είναι οριακή. 

 

Ειδικότερα, τα έσοδα κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου αυξήθηκαν κατά 1,8%, ενώ οι δημόσιες δαπάνες κατά 1,37%.