Μικρή ανάκαμψη καταγράφεται στους δείκτες δραστηριοτήτων ΡΜΙ της ευρωζώνης, χωρίς ωστόσο αυτό να συνεπάγεται ότι αλλάζουν οι προβλέψεις για ύφεση στην ευρωζώνη. 

Συγκεκριμένα, ο συνολικός ΡΜΙ διαμορφώθηκε τον Αύγουστο στο 46,7 από 46,5 τον προηγούμενο μήνα και ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν ότι θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Ο δείκτης ΡΜΙ μεταποίησης  διαμορφώθηκε στο 45,3 από 44 τον προηγουμενο μήνα και ενώ οι αναλυτές πρόεβλεπαν μικρότερη ανάκαμψη στο 44,1. Για τον κλάδο υπηρεσιών, ο δείκτης ΡΜΙ  διαμορφώθηκε στο 47,5 από 47,9 τον Ιούλιο και ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν μεγαλύτερη ανάκαμψη στο 47,6.

Επισημαίνεται ωστόσο, ότι ένδειξη του ΡΜΙ κάτω από το όριο του 50 αντιστοιχεί σε συρρίκνωση δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Markit η διαμόρφωση των δεικτών ΡΜΙ σε τέτοια επίπεδα υποδεικνύει συρρίκνωση του ευρωπαϊκού ΑΕΠ κατά 0,5% - 0,6%.