Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η διαρροή της έκθεσης του Εσωτερικού Ελεγκτή του Συγκροτήματος για συγκεκριμένα δάνεια της θυγατρικής εταιρίας Uniastrum Bank, ανακοίνωσε ότι εξετάζει η Τράπεζα Κύπρου.

 

Ειδικότερα, σχετικά με τα δημοσιεύματα του Τύπου ανακοινώνει τα εξής: 

 

«Η έκθεση του Εσωτερικού Ελεγκτή είχε ζητηθεί από τη Διεύθυνση του Συγκροτήματος μέσα στα πλαίσια των συνήθων ελέγχων που διεξάγονται σε όλες τις μονάδες του Συγκροτήματος. 

 

Το περιεχόμενο της έκθεσης δεν έχει ακόμα εξεταστεί από τη Διεύθυνση και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήματος ούτε και έχουν ληφθεί οι απόψεις και θέσεις των εμπλεκομένων μερών. 

 

Εν πάση περιπτώσει, τα ποσά στα οποία αναφέρεται η έκθεση δεν θεωρούνται σημαντικά σε σχέση με το μέγεθος του δανειακού χαρτοφυλακίου της Uniastrum Bank. 

 

Η Διεύθυνση του Συγκροτήματος εκφράζει τη λύπη της για τη διαρροή του εσωτερικού απόρρητου εγγράφου και διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτή η διαρροή».