Σε CreditWatch με αρνητικές συνέπειες διατηρεί την αξιολόγηση «B»  της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της ΦΑΓΕ η Standard & Poor΄s Ratings Services.

 

Ο οίκος στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας επιδεινώνεται και η χώρα αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα ρευστότητας, τα οποία πιθανόν να την οδηγήσουν ακόμα και σε έξοδο από την Ευρωζώνη.

 

Για τη ΦΑΓΕ, της οποίας το 30% των εσόδων προέρχεται από την Ελλάδα όπου βρίσκεται και το 50% των περιουσιακών της στοιχείων, η S&P τονίζει πως ενδεχόμενη έξοδος μπορεί να πλήξει την εγχώρια κατανάλωση και να επιφέρει προβλήματα στις δραστηριότητές της.