Στην α΄ επαναληπτική Γ.Σ. που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Σεπτεμβρίου παραπέμφθηκε η απόφαση για την απόσχιση τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου της Μοχλός και την εισφορά του στην Πόρτο Καρράς, καθώς η σημερινή Γ.Σ. δεν έλαβε απόφαση λόγω έλλειψης απαρτίας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

 

Ειδικότερα, στην συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 59,30% του μετοχικού κεφαλαίου, συνεπώς δεν υπήρξε η απαιτούμενη αυξημένη απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.