Σημαντική πρόοδο στην επιστροφή της οικονομίας σε βιώσιμο ρυθμό ανάπτυξης καταγράφει η Τουρκία, ενώ παράλληλα εξακολουθεί να μειώνει το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και τον πληθωρισμό. Ωστόσο, οι μεγάλες ανάγκες χρηματοδότησης την καθιστούν ευάλωτη σε κλυδωνισμούς από το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, αναφέρει σε έκθεσή του ο οίκος Fitch. 

 

Ο οίκος, σε προηγούμενη ανάλυση, έθετε ως κύριο κριτήριο για μια πιθανή αναβάθμιση τη σταδιακή προσαρμογή σε ηπιότερους ρυθμούς, μετά την αναθέρμανση της οικονομίας και τις μεγάλες μακροοικονομικές ανισορροπίες του 2011. 

 

Στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Τουρκίας σε «ΒΒΒ-» από «ΒΒ+» θα οδηγούσε η περαιτέρω πρόοδος στην επιστροφή της οικονομίας προς τους δυνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί προς τους στόχους και το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών να περιορίζεται σε βιώσιμα επίπεδα, σημειώνεται στην έκθεση. 

 

Ακόμη, ο Fitch εκτιμά ότι το ΑΕΠ της Τουρκίας θα αναπτυχθεί κατά 2,8% το 2012 και κατά 4,5% το 2013, ενώ για το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών προβλέπει συρρίκνωση στα 60 δισ. δολάρια (7,5% του ΑΕΠ) το 2012 και 59 δισ. δολάρια (6,6% του ΑΕΠ) το 2013.