Στο 5,892% διαμορφώνεται το ποσοστό του κ. Βίκτωρ Στ. Ρέστη (μέσω της Benbay Limited), ενώ με 78,517% συμμετέχει ο κ. Σταύρος Π. Ψυχάρης στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΟΛ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το υπόλοιπο των μετοχών και των αντιστοίχων δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ανήκει σε 15.500 μετόχους περίπου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική επιστολή που παρέλαβε σήμερα (23/8/2012) η εταιρεία, κ. Βίκτωρ Στ. Ρέστης, κάτοχος άνω του 5% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρείας Benbay Limited, γνωστοποίησε στην εταιρεία τα εξής:

1. Στις 24/7/2012 διέθεσε 1.408.056 δικαιώματα ψήφου της εταιρείας μας στην Τράπεζα Millenium Bank AE, ήτοι το 13,571% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, με αποτέλεσμα το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κυριότητάς του μέσω της Benbay Limited να διαμορφωθεί σε 5,892%

2. Στις 26/7/2012 απέκτησε 1.408.056 δικαιώματα ψήφου της εταιρείας μας από την Τράπεζα Millenium Bank AE, ήτοι το 13,571% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, με αποτέλεσμα το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κυριότητάς του μέσω της Benbay Limited να διαμορφωθεί σε 19,463%

3. Στις 2/8/2012 προσέφερε 1.408.056 μετοχές με τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας, ήτοι το ι το 13,571% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, στην υποχρεωτική δημόσια πρόταση την οποία είχε καταθέσει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Σταύρος Π. Ψυχάρης, με αποτέλεσμα το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κυριότητάς του μέσω της Benbay Limited να διαμορφωθεί σε 5,892%

Κατόπιν των ανωτέρω, οι μέτοχοι που κατέχουν δικαιώματα ψήφου στην εταιρεία ΔΟΛ σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 5% είναι οι κ.κ.: Σταύρος Π. Ψυχάρης με 8.146.101 δικαιώματα ψήφου (78,517%) και Βίκτωρ Στ. Ρέστης (μέσω της Benbay Limited) με 611.264 δικαιώματα ψήφου (5,892%). Το υπόλοιπο των μετοχών και των αντιστοίχων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανήκει σε 15.500 μετόχους περίπου.