Στα 258 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ στο α' εξάμηνο του 2012, έναντι 273,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011, σημειώνοντας πτώση 5,7%, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Τα καθαρά κέρδη του β΄τριμήνου ανήλθαν σε 126,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 18%. 

Οι πωλήσεις της εταιρείας σημείωσαν μείωση 6,2% και διαμορφώθηκαν στα 2.054,8 εκατ. ευρώ έναντι 2.191,4 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2011, κυρίως εξαιτίας του δυσμενούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Οι πωλήσεις στο β’ τρίμηνο 2012 διαμορφώθηκαν σε 989,6 εκ. ευρώ μειωμένες κατά 7,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. 

 

Τα λειτουργικά κέρδη πρo φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο α’ εξάμηνο 2012 διαμορφώθηκαν σε 344,6 εκ. ευρώ, από 368,1 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011, παρουσιάζοντας μείωση 6,4% ως αποτέλεσμα της μείωσης του κύκλου εργασιών. Κατά το β’ τρίμηνο 2012 τα κέρδη EBITDA ανήλθαν στα 160,2 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,1% εξαιτίας κυρίως της μείωσης του ποσοστού διανομής κερδών στους νικητές των παιχνιδιών και των χαμηλότερων λειτουργικών εξόδων.