Κατά 15% ή κατά 1.000 θέσεις θα μειώσει το προσωπικό της σε παγκόσμιο επίπεδο η Sony Mobile Communications έως το τέλος του Μαρτίου του 2014, καθώς αναζητά τρόπους να μειώσει το κόστος και να επιστρέψει στην κερδοφορία.

«Επεξεργαζόμαστε τη συνεργασία και ενοποίηση με τον ευρύτερο όμιλο της Sonyπροκειμένου να συνεχίσουμε και να δημιουργήσουμε μια πιο αποτελεσματική λειτουργική δομή που θα βοηθήσει στη μείωση του κόστους και στην ενδυνάμωση της εταιρείας», ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Sony Mobile.