Σε αγορά 3.210 κοινών ονομαστικών μετοχών (3.210 αριθμό δικαιωμάτων ψήφου) αξίας 1.123,50 ευρώ προχώρησε στις 23/8 ο κ. Ιωάννης Καντώνιας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος και το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφων μεταβλήθηκε από 26,89% στο 26,90%, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.