Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανέθεσε στον οίκο Alvarez and Marsal (A&M) τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας, σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δύο τράπεζες της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν ζητήσει κρατική στήριξη.

 

Στην ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας δεν κατονομάζονται οι τράπεζες, αλλά αναφέρεται ότι η έρευνα θα αρχίσει σήμερα και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 24 του Νόμου περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και του άρθρου 26 του Νόμου περί Τραπεζικών Εργασιών.

 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εκτιμά ότι η έρευνα θα αποσαφηνίσει και θα συμβάλει στην κατανόηση των συνθηκών που οδήγησαν στην παρούσα δυσχερή χρηματοοικονομική κατάσταση στη χώρα.

 

Το αποτέλεσμα της έρευνας αναμένεται να δώσει κατευθύνσεις προς τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για ενδυνάμωση της σταθερότητας του τραπεζικού τομέα, προστίθεται.