Στην ανακύκλωση των δημοσιευμάτων, που αφορούν την οικονομική κατάσταση του Οργανισμού και κυρίως το μέλλον των συντάξεων, εστιάζει η ανακοίνωση του ΙΚΑ, τονίζοντας ότι συμβάλλουν στο κλίμα ανασφάλειας. 

 

Ειδικότερα, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τονίζει ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε ως χώρα, εκ των πραγμάτων δυσχεραίνει την οικονομική κατάσταση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κυρίως λόγω της αύξησης της ανεργίας. 

 

Ωστόσο, με σειρά μέτρων και πρωτοβουλιών που έχουν επικεντρωθεί, στην περιστολή κάθε περιττής δαπάνης, στην αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων για τη ρύθμιση οφειλών και στην εξάλειψη των παραβατικών συμπεριφορών παράνομης απόδοσης συντάξεων και άλλων παροχών, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με την συνδρομή του χρηματοδοτικού προγράμματος στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, διασφαλίζει την απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων. 

 

Η ανακύκλωση σχολιασμών και δημοσιευμάτων που δημιουργούν ανασφάλεια και αμφισβήτηση στους ίδιους τους συνταξιούχους και γενικότερα στους εργαζομένους αναφορικά με τις δυνατότητες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους, όχι μόνο δεν συμβάλλουν στην υπέρβαση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, αντίθετα λειτουργούν ανασταλτικά,δεδομένου ότι δημιουργούν κλίμα ανασφάλειας που πλήττει την ισχύ και την αποτελεσματικότητα των μέτρων που εφαρμόζονται, καταλήγει η ανακοίνωση.


Σχετικό Θέμα:  Κινδυνεύουν οι συντάξεις του ΙΚΑ