Στην αναβάθμιση της σύστασης για τη μετοχή των Ελληνικών Πετρελαίων σε neutral προχώρησε η Merrill Lynch και υπογραμμίζει ότι η μετοχή της Motor Oil παραμένει μία από τις κορυφαίες της επιλογές. 

 

Ειδικότερα για τα ΕΛΠΕ, ανεβάζει την εκτίμηση για τα κέρδη ανά μετοχή του 2012 και του 2013 κατά 17% στα 0,74 και 0,91 ευρώ αντίστοιχα. Ανεβάζει δε την τιμή-στόχο για τη μετοχή κατά 11% στα 6 ευρώ.


Παράλληλα, ο οίκος αναβαθμίζει την πρόβλεψη για τα κέρδη ανά μετοχή 2012 της Motor Oil κατά 2% στα 1,32 ευρώ ενώ ανεβάζει και την τιμή-στόχο στα 8,7 ευρώ -διαβλέποντας περιθώριο ανόδου της μετοχής κατά 75%.