Την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Δημοκρατίας της Τσεχίας στο ΑΑ- με σταθερό outlook επιβεβαίωσε ο οίκος Standard & Poor's.