Στην υπογραφή νέας επιχειρησιακής σύμβασης τριετούς διάρκειας, προχώεησε η Διοίκηση και ο Σύλλογος των Εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας (Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.) όπως ανακοίνωσε σήμερα η τράπεζα.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, με τη νέα σύμβαση επέρχεται μεσοσταθμική μείωση 7% για μηνιαίες αποδοχές πάνω από 1.800 ευρώ μεικτά. Να σημειωθεί ότι έχουν προηγηθεί δυο περικοπές αθροιστικού ύψους 15% στα στελέχη και τη διοίκηση της τράπεζας.

Αναλυτικά όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΤΕ:

"Οι εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στη χώρα καθώς και η ανάγκη για βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσματος της Τράπεζας καθιστούν απαραίτητη την προσαρμογή της Τράπεζας στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται, με στόχο την ενίσχυσή της προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επικρατούσες σήμερα αντίξοες συνθήκες.

Σε κλίμα συναίνεσης και με αίσθημα ευθύνης, η Διοίκηση και ο Σύλλογος των Εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας (Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.) προχώρησαν στην υπογραφή νέας επιχειρησιακής σύμβασης τριετούς διάρκειας.

Με τη νέα σύμβαση επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό η μείωση του λειτουργικού κόστους η οποία θα συνεισφέρει σημαντικά στην επιτυχία του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, ενώ παράλληλα λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των χαμηλότερων μισθολογικών κλιμακίων και τη δίκαιη κατανομή της προσαρμογής στα υπόλοιπα".