Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθεί η υπουργική απόφαση για την παράταση της δημοσιοποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων των εγχώριων τραπεζών.

Ειδικότερα, το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να παρατείνει την σχετική προθεσμία κατά ένα μήνα, ήτοι έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Σημειώνεται πως υπάρχει ήδη σχετική ρύθμιση, ωστόσο για την ενεργοποίησή της απαιτείται υπουργική απόφαση, η οποία αναμένεται να εκδοθεί εντός των ημερών.

 

Η παράταση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος οι τράπεζες να θεωρηθούν υποκεφαλαιοποιημένες, δεδομένου ότι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο για την ανακεφαλαιοποίησή τους, ενώ και οι χαμηλές αποτιμήσεις των ομολόγων εξασθενούν την κεφαλαιακή βάση των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες ξένες τράπεζες οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα αναμένεται να κάνουν χρήση της παράτασης.

 

πηγή: Reporter