Την Τρίτη 28 Αυγούστου 2012, μετά το κλείσιμο του Χ.Α., θα ανακοινωθούν οι οικονομικές καταστάσεις του 1ου εξαμήνου 2012 του ΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), ενώ θα δημοσιευθούν την Τετάρτη 29 Αυγούστου 2012 στην εφημερίδα Nαυτεμπορική, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.