Στις 31 Αυγούστου, 2012 μετατίθενται συνεδρία για την εξέταση των οικονομικών αποτελεσμάτων για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2012 και η σχετική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Cyprus Popular Bank, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

 

Το διοικητικό συμβούλιο θα συνέλθει την Τρίτη 28 Αυγούστου, 2012 για να εξετάσει το  προτεινόμενο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης του Ομίλου, το οποίο έχει καταρτιστεί σε συνεργασία με τους διορισμένους συμβούλους για το σκοπό αυτό.