Η Τηλέτυπος ανακοινώνει ότι από τις 24/8/2012 το καταβεβλημένο μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε 15.118.950 ευρώ, και διαιρείται σε 50.396.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

 

Ο δε συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ανέρχεται σε 50.396.500. 

 

Σημειώνεται ότι στις 24/8/2012 ξεκίνησε η διαπραγμάτευσης των 12.599.125 νέων μετοχών της εταιρίας που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 10,1 εκατ. ευρώ που αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση της 15ης/6/2012.