Η εταιρεία Υιοί Ε. Χατζηκρανιώτη γνωστοποιεί ότι σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για την χρήση 2011, που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές, εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.