Η Coca-Cola ανακοινώνει την έγκριση του συμπληρωματικού ενημερωτικού Δελτίου σχετικά με το Πρόγραμμα Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων σε ύψους 3 δισ. ευρώ, με εκδότρια εταιρία την Coca-ColaHBC Finance B.V. και εγγυήτρια την Coca-Cola 3Ε.

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο σχετίζεται με τη συνήθη ενημέρωση του Προγράμματος Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων σε ευρώ ύψους 3.000.000.000 και ενσωματώνει δια παραπομπής τα οικονομικά αποτελέσματα της Coca-Cola Hellenic και της Coca-Cola HBCFinance BV για το πρώτο εξάμηνο που έληξε την 29η Ιουνίου 2012.