Την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012, μετά τη λήξη της συνεδρίασης, θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών τα Στοιχεία και Πληροφορίες και η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της Τεχνικής Ολυμπιακής, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

 

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01/01/2012 έως 30/6/2012, θα δημοσιευθούν στον τύπο την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012.