Έκτακτο μέρισμα 5,15 δολαρίων ανά μετοχή θα καταβάλλει η AOL Inc., ενώ παράλληλα θα διενεργήσει πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ύψους 600 εκατ. δολαρίων, όπως μεταδίδει η Wall Street Journal. 

 

Στόχος της εταιρείας είναι η επιστροφή 1,1 δισ. δολαρίων στους μετόχους. 

 

Επιπλέον, η AOL ανακοίνωσε ότι θα υιοθετήσει ένα σχέδιο, ώστε να εμποδίσει ένα fund από την απόκτηση ποσοστού τουλάχιστον 4,9%, χωρίς την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου.