Την Τετάρτη 29 Αυγούστου, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα ανακοινώσει η Aegean Airlines τα βασικά οικονομικά και λειτουργικά μεγέθη για το Πρώτο Εξάμηνο του 2012.

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2012-30.06.2012 θα δημοσιευτούν στον τύπο την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012 και θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.aegeanair.com καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athex.gr.