Τον κ. Πέτρο Χριστοδούλου, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, εξέλεξε ως νέο, μη εκτελεστικό μέλος του το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΑΕ, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Αλέξανδρου Τουρκολιά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

 

Η ως άνω μεταβολή θα ανακοινωθεί σύμφωνα με το νόμο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.