Στη δημιουργία δύο νέων εταιρικών σχημάτων και πιο συγκεκριμένα δύο κυπριακών εταιρειών προχώρησε η Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ με σκοπό την ενδυνάμωση της δραστηριότητάς της στο εξωτερικό, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Οι εν λόγω κυπριακές εταιρείες με επωνυμία «MARZENA LIMITED» και «SAEPE LIMITED» αντίστοιχα, εδρεύουν αμφότερες στην Λευκωσία Κύπρου, έχουν αρχικό κεφάλαιο 1.000 ευρώ εκάστη, ελέγχονται σε ποσοστό 100% από την εταιρεία και θα αποτελέσουν εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος τους φορείς μέσω των οποίων θα ενισχυθεί η διεθνής παρουσία της εταιρείας.