Την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου  Αθηνών (www.ase.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.paperpack.gr) οι  Οικονομικές Καταστάσεις  Α’ εξαμήνου 2012 της εταιρείας και του Ομίλου Paperpack ΑΕΒΕ, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

 

Θα δημοσιευθούν  την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012 στην εφημερίδα «ΚΕΡΔΟΣ».