Με «ψαλίδισμα» ή και κατάργηση επιδομάτων θα υλοποιηθούν οι περικοπές στα ειδικά μισθολόγια.

 

Όπως αναφέρει η Ημερησία, επί της ουσίας θα ακολουθηθεί η... οδός του ενιαίου μισθολογίου στον Δημόσιο τομέα από το οποίο εξαιρέθηκαν οι υπάλληλοι που αμείβονται μέσω ειδικών μισθολογίων λόγω της πολυπλοκότητας του συστήματος προαγωγών και μισθολογικών ωριμάνσεων.

 

Έτσι σύμφωνα με πληροφορίες, τα επιδόματα που εξετάζεται να μειωθούν ή ορισμένα εξ αυτών να κοπούν είναι τα ακόλουθα:

 

-Τα επιδόματα «εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών» που λαμβάνουν οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί και οι πυροσβέστες. Τα επιδόματα αυτά ανέρχονται σήμερα σε 111,72 ευρώ το μήνα για τους άγαμους, 169,21 ευρώ το μήνα για τους έγγαμους και σε 225,88 ευρώ το μήνα για τους έγγαμους με τέκνα.

 

-Τα επιδόματα «ειδικής απασχόλησης» που παίρνουν όλοι οι ένστολοι . Τα επιδόματα αυτά κυμαίνονται από 143,20 έως 371,20 ευρώ το μήνα.

 

- Το «επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων των δικαστικών λειτουργών. Το επίδομα αυτό κυμαίνεται από 404,8 έως 809,6 ευρώ το μήνα, ανάλογα με τον βαθμό κάθε λειτουργού.

 

-Η «πάγια αποζημίωση» των δικαστικών λειτουργών, η οποία ανέρχεται σε 644,44 ευρώ το μήνα για τους βαθμούς από Ειρηνοδίκη Δ' έως Εισηγητή του Σ.τ.Ε. και σε 769,12 ευρώ το μήνα για τους υπόλοιπους – ανώτερους – βαθμούς, από Πρόεδρο Πρωτοδικών και άνω.

 

-Το επίδομα «δημιουργίας και ενημέρωσης βιβλιοθήκης» των δικαστικών λειτουργών και του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 425 ευρώ το μήνα.

 

-Τα «ερευνητικά επιδόματα» του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΤΕΙ, τα οποία κυμαίνονται από 137,60 έως 315,20 ευρώ το μήνα.

 

-Τα «ειδικά ερευνητικά επιδόματα» των μελών του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των ΑΕΙ. Τα επιδόματα αυτά κυμαίνονται, σήμερα, από 252,80 έως 340,80 ευρώ το μήνα.

 

-Τα επιδόματα «διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης», του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού των ΑΕΙ, τα οποία κυμαίνονται από 332,75 έως 569,96 ευρώ το μήνα.

 

-Η «πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια», την οποία λαμβάνει το Διδακτικό και Επιστημονικού Προσωπικού των ΑΕΙ. Κυμαίνεται από 142,49 έως 427,47 ευρώ το μήνα.

 

-Η «πάγια αποζημίωση για συμμετοχή σε σεμινάρια και ενημέρωση βιβλιοθήκης» που λαμβάνουν οι ιατροί του ΕΣΥ. Τα ποσά της αποζημίωσης αυτής κλιμακώνονται από 149,78 έως 274,45 ευρώ το μήνα, ανάλογα με τον βαθμό.

 

-Το επίδομα «νοσοκομειακής απασχόλησης» των ιατρών του ΕΣΥ. Τα ποσά του επιδόματος αυτού κυμαίνονται σήμερα από 284 έως 360 ευρώ το μήνα.

 

-Το κίνητρο απόδοσης των διπλωματικών υπαλλήλων, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 145,60 ευρώ το μήνα.

 

-Το επίδομα «αποκλειστικού ειδικού λειτουργήματος» που λαμβάνουν οι Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος, δηλαδή ο Αρχιεπίσκοπος και οι Μητροπολίτες. Το επίδομα αυτό ανέρχεται σε 219,20 ευρώ το μήνα.