Στις 690.000 έναντι 667.000 διαμορφώθηκαν οι καθαρές ζημιές το α΄εξάμηνο του 2012.

 

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε από τα 11,4 στα 13,23 εκατ. ευρώ. 

 

Σε επίπεδο ταμειακών ροών πάντως, δημιουργήθηκαν θετικές ελεύθερες ταμειακές ροέςύψους 2,7 εκατ. ευρώ που περιόρισαν τις δανεικές υποχρεώσεις και αύξησαν τα διαθέσιμα της εταιρείας.