Οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω του Taxisnet, τις τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, χωρίς να αντιμετωπίζουν την επιβολή προστίμων και υπό προϋπποθέσεις χωρίς την προσκόμιση διακαιολογητικών. 

 

Σήμερα οι τροποποιητικές δηλώσεις κατατίθενται χειρόγραφα στις εφορίες, ενώ το σχέδιο που προωθεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:
 

- Οι φορολογούμενοι που είναι πιστοποιημένοι στο σύστημα Taxisnet θα μπορούν να υποβάλουν τις τροποποιητικές φορολογικές τους δηλώσεις ηλεκτρονικά.
 

Στις περιπτώσεις που υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μέσω του διαδικτύου και από την επεξεργασία της προκύπτει πρόσθετος φόρος, εφόσον υπάρχει αύξηση του δηλωθέντος εισοδήματος, τότε δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο παρά μόνο ο προβλεπόμενες πρόσθετος φόρος.
 

Να σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις αυτές, που προκύπτει αύξηση εισοδήματος, οι υπόχρεοι δεν θα υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά στην εφορία τους.
 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΓΓΠΣ μέχρι σήμερα τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλουν οι φορολογούμενοι που είχαν «ξεχάσει» να αναγράψουν στη δήλωσή τους εισόδημα που έχουν αποκτήσει από κάποια «πηγή» και επιθυμούν να το δηλώσουν για να γλιτώσουν τα τεκμήρια, καθώς και όσοι επιθυμούν να λάβουν δάνειο από τράπεζα, όμως, το ύψος του εισοδήματος που δηλώνουν δεν τους το επιτρέπει και έτσι αναγκάζονται να «φανερώσουν» κι άλλες «πηγές».