Το ποσό των 3,61 δισ. ευρώ άντλησε η Ισπανία από τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων, με κάθετη βουτιά στο κόστος δανεισμού. 

 

Ειδικότερα, από τα γραμμάτια τρίμηνης διάρκειας, η Μαδρίτη άντλησε 2,674 δισ. ευρώ. 

 

Η μέση απόδοση μειώθηκε στο 0,946% από 2,434% κατά την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία. Επίσης, από τα γραμμάτια εξάμηνης διάρκειας, η Ισπανία άντλησε 1,933 δισ. ευρώ. 

 

Η μέση απόδοση υποχώρησε στο 2,026% από 3,691% κατά την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.