Στη μείωση κόστους λειτουργίας και κόστους παραγωγής ιδίου προγράμματος επιμένει η διοίκηση της Τηλέτυπος και επαυξάνει τις προσπάθειες, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

 

Ήδη διαφαίνονται σημάδια σταθεροποίησης της συρρίκνωσης των εσόδων και με παράλληλη προσπάθεια ανασύνθεσης των χρηματοδοτικών πόρων αισιοδοξεί να υπερβεί τις δυσκολίες και να επανέλθει στη κερδοφορία στο εγγύς μέλλον.

 

Σημειώνεται πως οι μετοχές της εταιρείας με απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχουν υπαχθεί στη κατηγορία επιτήρησης από 8/4/2011 με κριτήριο τη σχέση ζημιών χρήσεως 2010 προς ίδια κεφάλαια της 31/12/2010, καθώς η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται τις συνέπειες των συνεχιζόμενων αρνητικών οικονομικών συγκυριών. Οι συνέπειες αυτές είναι εμφανείς στη μείωση του κύκλου εργασιών και στη πιστοδοτική περίοδο προς πελάτες με επαχθείς επιπτώσεις επί της ταμιακής ρευστότητας.