Τα νέα ποσοστά συμμετοχής της Dubai Financial Group LLC και της Marfin Investment Group, στην Cyprus Popular Bank ανακοίνωσε η κυπριακή τράπεζα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το ποσοστό συμμετοχής της Dubai Financial Group LLC επί του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Cyprus Popular μειώθηκε από 18,69% σε 1,41%, και επί του εισηγμένου μετοχικού κεφαλαίου από 18,69% σε 8,83%.

Αναφορικά με την Marfin Investment Group, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι, το ποσοστό συμμετοχής της επί του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Cyprus Popular Bank μειώθηκε από 9,49% σε 0,72%, και επί του εισηγμένου μετοχικού κεφαλαίου από 9,49% σε 4,48%.