Τον δεύτερο κύκλο των προτεραιοτήτων του Υπουργείου Ανάπτυξης παρουσίασε ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος περιλαμβάνει: 

 

1) Το ξεμπλοκάρισμα και την εκτέλεση των μεγάλων έργων πέρα από τα οδικά έργα (Μετρό Αθήνας-Θεσσαλονίκης), επέκταση Τραμ, λιμάνια κ.ά. 

 

2) Ανάπτυξη ευρυζωνικότητας και ψηφιακών υπηρεσιών με παράλληλη ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών δικτύων (ΣΔΙΤ) και ενθάρρυνση συνεργειών παρόχων δικτύου. 

 

3) Η ενδυνάμωση Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι μέσω ΣΔΙΤ θα προωθηθούν έργα 1 δισ. ευρώ. 

 

4) Εκσυγχρονισμός Αστικών Συγκοινωνιών με προώθηση τηλεματικής, ηλεκτρονικό εισιτήριο, πιστοποίηση υπηρεσιών, αναδιάταξη ελέγχων. 

 

5) Ενίσχυση ρευστότητας με τη δημιουργία ταμείου εγγύησης ΜΜΕ σε συνεργασία με ΕΤΕπ (1,44 δισ. ευρώ). Δημιουργία ταμείου επιμερισμού κινδύνου. 

 

6) Θεσμοθέτηση Ειδικών Οικονομικών Ζωνών με ειδικά φορολογικά και διοικητικού χαρακτήρα κίνητρα αλλά με απόλυτο σεβασμό στο εργατικό δίκαιο. 

 

7) Πάταξη παραεμπορίου σε συνεργασία με εμπόρους, με τη δημιουργία επιχειρησιακού κέντρου, τηλεφωνικού κέντρου καταγγελιών και καμπάνια ενημέρωσης. 

 

8) Προστασία καταναλωτή με ενίσχυση παρατηρητηρίου τιμών, στήριξη Επιτροπής Ανταγωνισμού και εξορθολογισμό του πλαισίου για τους δανειολήπτες.

 

9) Ενίσχυση καινοτομίας με αξιοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων και χρηματοδοτικών εργαλείων αλλά και με τον ορισμό Εθνικού Συντονιστή για την καινοτομία. 

 

10) Διοικητική ανασυγκρότηση φορέων του ΥΠΑΝΥΠ με συγχωνεύσεις, ενοποιήσεις και μεταστεγάσεις. Πρόβλεψη για συνολική εξοικονόμηση 30%. 

 

Υπενθυμίζεται ότι αρχές Αυγούστου, ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε το πρώτο πακέτο των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.