Διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.kleemann.gr και του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τετάρτης, 29 Αυγούστου, θα είναι η «Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση» και τα «Στοιχεία και Πληροφορίες» της περιόδου 01.01.2012 – 30.06.2012 καθώς και το σχετικό Δελτίο Τύπου της Kleemann.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα «Στοιχεία και Πληροφορίες» της περιόδου 01.01.2012 – 30.06.2012 θα δημοσιευτούν στην εφημερίδα «Αδέσμευτος Τύπος» την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012.