Από το 2% έως το 2,9% θα κυμανθεί η συρρίκνωση του ΑΕΠ της Κροατίας το 2012 εκτιμούν οικονομικοί αναλυτές, λίγες ημέρες προτού δημοσιευθεί η πρώτη εκτίμηση της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας.

 

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η μείωση της βιομηχανικής παραγωγής, των δαπανών και των εξαγωγών θα οδηγήσει την οικονομία σε απότομη συρρίκνωση, χειρότερη από αυτή του β' τριμήνου του 2010, όταν το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 2,5%. 

 

Από τις αρχές του 2009 η κροατική οικονομία ακολουθεί πτωτική πορεία. Το α' τρίμηνο του 2012, το ΑΕΠ υποχώρησε κατά 1,3% και όλοι οι μακροοικονομικοί δείκτες κατέγραφαν ανάλογη πορεία, ιδίως η βιομηχανική παραγωγή, η κατασκευαστική βιομηχανία και το λιανεμπόριο.

 

Οι αρνητικές τάσεις στη βιομηχανική παραγωγή και τον κατασκευαστικό τομέα, αλλά και η στασιμότητα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καταδεικνύει πως δεν θα υπάρξει ανάκαμψη των επενδύσεων. 

 

Επιπλέον, αν και οι εξαγωγές αυξήθηκαν το α' τρίμηνο του 2012, το οικονομικό κλίμα στην Ευρώπη, οι χώρες της οποίας αποτελούν τους βασικούς εμπορικούς εταίρους της Κροατίας, επιδεινώθηκε.