Στο 16,8% διαμορφώθηκε το α' εξάμηνο του 2012 ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων, έναντι 14,3% στο τέλος του 2011, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας. 

 

Η μεταβλητότητα του εθνικού νομίσματος και οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις συνέβαλαν στην επιδείνωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου των δανείων, και ως αποτέλεσμα το ποσοστό του πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκε στο 26,1% έναντι 23,3% τον Δεκέμβριο του 2011.