Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα μειώθηκε σε -4,8% τον Ιούλιο του 2012 από -4,3% τον προηγούμενο μήνα και η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα τον Ιούλιο του 2012 ήταν αρνητική κατά 1,43 δισ. ευρώ (Ιούλιος 2011: θετική ροή 13 εκατ. ευρώ), σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ

 

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων 

 

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Ιούλιο του 2012, ήταν αρνητικήκατά 937 εκατ. ευρώ (Ιούλιος 2011: θετική ροή 564 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης μειώθηκε σε -5,3% από -4,1% τον προηγούμενο μήνα. 

 

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων μειώθηκε σε -5,1% από -3,9% τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε επίσης τον Ιούλιο του 2012, σε -7,4% από -6,7% τον Ιούνιο του 2012. 

 

Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων 

 

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 33 εκατ. ευρώ τον επισκοπούμενο μήνα (Ιούλιος 2011: αρνητική καθαρή ροή 53 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης ήταν λιγότερο αρνητικός σε σχέση με το προηγούμενο μήνα (Ιούλιος 2012: -5,3%, Ιούνιος 2012: -5,4%).

 

Χρηματοδότηση των ιδιωτών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων 

 

Αρνητική κατά 459 εκατ. ευρώ ήταν η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τον Ιούλιο του 2012 (Ιούλιος 2011: αρνητική καθαρή ροή 497 εκατ. ευρώ). Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα να διαμορφωθεί σε -4,3% από -4,4% τον προηγούμενο μήνα.